Nieuws

extra financiering voor de ontwikkeling van ons game

Het Gamefonds (van het VAF) heeft ons een extra budget toegekend voor de ontwikkeling (preproductie) van het mobiele serious game.

In april 2013 dienden we een subsidieaanvraag in bij het Gamefonds van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) in het kader van de ontwikkeling van het mobiele serious game (WP3). Gezien de huidige marktprijzen voor het ontwikkelen van games, kan het verhogen van het totale budget beschikbaar voor de ontwikkeling van het serious game resulteren in een nog aantrekkelijker game, wat de aandacht, het engagement en de motivatie van jongeren bij het (blijven) spelen van het spel enkel ten goede kan komen. Dit verhoogt de kans op grotere effecten in gedragsverandering.

Voor het uitschrijven en indienen van de Gamefonds aanvraag, kozen we, na een uitgebreide selectieronde, om voor de conceptuele fase samen te werken met onze partner  EW32  en met het game bedrijf Monkube. Monkube zal ook instaan voor de ontwikkeling van het game.

De Raad van Bestuur van het Vlaams Audiovisueel Fonds heeft, na advisering
door de betrokken beoordelingscommissie van het VAF/Gamefonds (beoodelingscommissie Leerplichtonderwijs), op 4 juni 2013 beslist om ons de gevraagde preproductiesteun toe te kennen, waarbij o.a. de sterkte van de verschillende partners, de relevantie van het thema 'gezonde voedingskeuzes' en beloningsgevoeligheid, en de wetenschappelijke onderbouwing van het dossier als positief werden beoordeeld.