Stakeholdersmeetings

De eerste Stakeholdermeeting sinds de start van het project vond plaats op 16 april 2013 in de Oude Abdij, Drongenplein, 27, Drongen. Professor Braet stelde het Reward onderzoeksteam voor, Marianne Claessens, wetenschappelijk adviseur bij het IWT situeerde het SBO programma, en dr. Leentje Vervoort gaf een overzicht van de studies, doelstellingen en deliverables van het Rewardproject.

De tweede Stakeholdermeeting sinds de start van het project vond plaats op 18 december 2013 in zaal Meetjesland in de gebouwen van de Boerenbond, Diestsevest 40, Leuven. Thema van de meeting was 'Hoe brengen we jongeren tot gezonde voedingskeuzes? Nood aan kennis en kunde.' In kleine groepen werd verder gediscussieerd over mogelijke valorisatietrajecten voor Reward producten.

De derde Stakeholdersmeeting vond plaats op 29 april 2014 in het Monasterium Poortackere, in Gent. De junior onderzoekers presenteerden er de eerste Reward resultaten en er werd besproken wat de mogelijkheden van transfer en valorisatie van deze resultaten naar de stakeholderorganisaties zijn.

De vierde Stakeholdersmeeting organiseerden we op 30 oktober 2014. Na een stand van zaken van het project door de drie senior Reward onderzoekers, besprak Sandra Verbeken ook de valorisatie van het Meetinstrument Belonende Eetomgeving van jonge kinderen en lichtte Wendy Van Lippevelde een tipje van de sluier op over het Reward Game. Rozemarijn Jeanin, van Reward Stakeholder Eetexpert, stelde de Groeiwijzer voor, een onderdeel van het Reward valorisatietraject.

De vijfde Stakeholdersmeeting vond plaats op 17 juni 2015 in het Pand, in Gent. Tineke Van Steenkiste, van Vigez, gaf een presentatie over 'Gezondheidsbeleid op School'. Nathalie De Cock, junior Reward onderzoeker van WP3, presenteerde het Nutrient Profiling Model dat gebruikt wordt in het Reward Game. Annelies De Decker, ook junior Reward onderzoeker, besprak de link tussen beloningsgevoeligheid en lichaamssamenstelling. In twee groepsdiscussies bespraken we enkele valorisatiemogelijkheden van het Reward project met onze Stakeholders.

De zesde Stakeholdersmeeting van 19 januari 2016 was weer in het Pand, in Gent. Prof. John Van Camp presenteerde een overzicht van zijn onderzoek. Het werd een korte samenvatting van zijn Franqui-lezingenreeks ‘Functional foods within a healthy diet’. Peter De Schepper (PeterFrank) vertelde over het Yammi spel, een leuke valorisatie van Reward in het kader van de IWT CiCi-oproep 2015. Samen met de Stakeholders dachten we na over hoe we de valorisatiedag van het Eindsymposium, in oktober 2016, kunnen vormgeven.

Geregistreerde gebruikers kunnen zich inloggen om de verslagen van deze meetings te raadplegen en de presentaties te herbekijken.