Valorisatieobjectieven

De belangrijkste valorisatiedoelstellingen van het REWARD-project zijn de verbetering van eetgewoonten bij kinderen en jongeren en het ontwikkelen van een nieuw denkkader binnen het domein van de volksgezondheid om die verbetering te bewerkstelligen.

De valorisatiedoelstellingen hangen samen met de wetenschappelijke doelstellingen:

  1. 1.       mensen bewust maken van de invloed van beloningsgevoeligheid en beloningsschema’s op al dan niet gezonde voedingskeuzes en van hun rol in gedragsveranderingsprocessen
  2. 2.       wetenschappelijk onderbouwde trainingscurricula en richtlijnen opstellen voor organisaties die actief zijn in de promotie van gezonde voeding, met aandacht voor de interactie tussen beloningsgevoeligheid en andere bekende determinanten van (on-)gezond eetgedrag
  3. 3.       meetinstrumenten ontwikkelen om beloningsgevoeligheid en gerelateerde gezondheidsrisico’s te meten, en deze ter beschikking stellen aan organisaties die actief zijn op het domein van de gezondheidspromotie
  4. 4.       interventies ontwikkelen ter bevordering van gezonde eetgewoonten en voedingskeuzes (preventie en behandeling).

Dankzij de betrokkenheid van onze verschillende partners kunnen wij garanderen dat de resultaten van onze studies een belangrijke impact zullen hebben op de manier waarop ongezonde eetgewoonten en gewichtsproblemen bij kinderen en jongeren in de toekomst aangepakt zullen worden en kunnen deze valorisatiedoelstellingen gerealiseerd worden.