het Reward Wetenschappelijk Comité

Deze mensen behoren, samen de promotoren tot het Wetenschappelijk Comité.

 

 

Afbeelding team

dr. Lien Goossens

dr. Goossens is verbonden aan de Faculteit Psychologie,

vakgroep Ontwikkelings-, persoonlijkheids- en sociale psychologie van de UGent.

Lien.Goossens@UGent.be

Afbeelding team

dr. Ellen Moens

dr. Moens is verbonden aan de Faculteit Psychologie,

vakgroep Ontwikkelings-, persoonlijkheids- en sociale psychologie  van de UGent.

Ellen.Moens@UGent.be

Zij is co-promotor van Laura.

Afbeelding team

dr. Carl Lachat

dr. Lachat is verbonden aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 

Vakgroep Voedselveiligheid en voedselkwaliteit van de UGent.

Carl.Lachat@UGent.be

Afbeelding team

dr. ir. Lieven Huybregts

dr.ir. Huybregts is verbonden aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 

Vakgroep Voedselveiligheid en voedselkwaliteit van de UGent.

Lieven.Huybregts@UGent.be

Afbeelding team

prof. dr. Patrick Kolsteren

Prof. dr. Kolsteren is verbonden aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 

Vakgroep Voedselveiligheid en oedselkwaliteit van de UGent.

Patrick.Kolsteren@UGent.be