Partners

Heel wat verschillende partners (gemeenten, organisaties en bedrijven) zijn actief betrokken bij het REWARD-project.