Promotoren

Het Reward project staat onder supervisie van deze promotoren. 

Afbeelding team

prof. dr. Caroline Braet

Prof. Dr. Caroline Braet is verbonden aan de 

vakgroep Ontwikkelings-, persoonlijkheids- en sociale psychologie  van de UGent.

Caroline.Braet@ugent.be

Zij is promotor van Laura. 

Afbeelding team

prof. dr. Stefaan De Henauw

Prof. Dr. Stefaan De Henauw is verbonden aan de 

vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde van de UGent.

Stefaan.DeHenauw@UGent.be 

Hij is promotor van Annelies.

Afbeelding team

prof. dr. ir. John Van Camp

Prof. dr. ir. John Van Camp is verbonden aan de

Vakgroep Voedselveiligheid en voedselkwaliteit van de UGent.

John.VanCamp@UGent.be

Hij is promotor van Nathalie. 

Afbeelding team

prof. dr. Benedicte Deforche

Prof. Dr. Benedicte Deforche is verbonden aan de 

vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde  van de UGent.

Benedicte.Deforche@UGent.be

 

Afbeelding team

prof. dr. Steven Eggermont

Prof. Dr. Steven Eggermont is verbonden aan de

School voor Massacommunicationresearch van de KULeuven.

Steven.Eggermont@soc.kuleuven.be

Hij is promotor van Jolien.

 

Afbeelding team

prof. dr. Kathleen Beullens

Prof. Dr. Kathleen Beullens is verbonden aan de

School voor Massacommunicationresearch van de KULeuven.

Kathleen.Beullens@soc.kuleuven.be

Zij is co-promotor van Jolien. 

 

Afbeelding team

dr. Isabelle Sioen

dr. Isabelle Sioen is verbonden aan de 

vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde van de UGent.

Isabelle.Sioen@UGent.be

Zij is co-promotor van Annelies.