Team overzicht

 

Het Reward team bestaat uit onderzoekers verbonden aan twee Vlaamse universiteiten: de Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven.

   

 

 

Het Reward project is een multi-disciplinair project waarbij verschillende onderzoeksgroepen van verschillende faculteiten betrokken zijn.

Aan de UGent zijn dat onderzoeksgroepen van de faculteiten Psychologie (Vakgroep Ontwikkelings-, persoonlijkheids- en sociale psychologie: Klinische Ontwikkelingspsychologie), Bio-ingenieurswetenschappen (Voedselveiligheid en voedselkwaliteit) en Geneeskunde (Maatschappelijke gezondheidkunde). Aan de KULeuven is dat de School voor Massacommunicatieresearch van de Faculteit Sociale Wetenschappen.

Het Onderzoeksteam bestaat uit 4 doctroraatsstudenten en 3 senior onderzoekers. Zij worden gesuperviseerd door hun promotoren en de andere leden van het Wetenschappelijk Comité. Daarnaast worden zij geadviseerd door externe experten.

Verschillende externe partners zijn actief bij het Reward-project betrokken.