Het Reward onderzoeksteam: voormalige teamleden.

Sandy Croes maakte van december 2012 tot en met mei 2013 als junior onderzoeker deel uit van het Reward Team. Zij was verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen, School voor Massacommunicatieresearch van de KULeuven. 

Prof. Dr. Em. Lea Maes was van bij de opstart tot en met oktober 2014 promotor van het Reward project.  Zij was hoofd van de vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde van de Faculteit Geneeskunde van UGent.